Ispuni anketu!

ANKETA1_25-30_zene

Prosječno vrijeme potrebno za ispunjavane upitnika je 10-15 minuta. Molimo te da ga ispuniš. Ne zadržavaj se predugo ni na jednom pitanju. Ovdje nema točnih i netočnih odgovora, stoga te molimo za iskreno odgovaranje. Hvala ti!

Nadamo se da će ti sudjelovanje u istraživanju biti zanimljivo i da ćeš odgovarajući na pitanja dobiti bolji uvid u svoje emocije i ponašanje. 

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke


Na početku, reci nam kako se osjećaš


A, koliko se često osjećaš na sljedeće načine?


Pokraj svake tvrdnje označi u kojoj se mjeri ta tvrdnja općenito odnosi na tebe.


Slijede tvrdnje o kojima ljudi imaju različita mišljenja. Molimo te označi u kojoj je mjeri svaka od njih točna za tebe. 


Pročitaj svaku rečenicu i označi u kojoj se mjeri svaka od njih odnosila na tebe u proteklom tjednu.


Označi u kojoj je mjeri svaka tvrdnja karakteristična za tebe, odnosno koliko te opisuje.


Kod svake tvrdnje označi koliko se s njom slažeš.


Na samom kraju, slijedi još nekoliko pitanja o tebi osobno.


Hvala ti na sudjelovanju!


Skip to content