Impressum

Nakladnik: Grad Rijeka, Korzo 16, HR-51000 Rijeka
Grafičko oblikovanje, razvoj i tehnička podrška: Siniša Necko
Zaštita podataka i sigurnost sustava: Danijel Antonić
Sadržajno oblikovanje: dr.sc. Kristina Dankić
Lektura: Gordana Ožbolt

Uredništvo i administracija: dr.sc. Kristina Dankić (glavni urednik) i Lea Barbarić (urednik i administrator)
Suradnici: Anđelko Botica, Anamaria Blažić, Nataša Jelenić Herega, Katarina Banov, Tamara Milovanović, Ivona Maričić Kukuljan, Ana Goleš, Iva Kirša, Mia Host, Marina Njegovan, Ana Fabijan, Bojana Smokvina Jokić, Gracia Dekanić Arbanas, Sara Jurdana, Darija Russo Vilić, Tea Vehovec, Ana Đorić.

Kontakt e-mail: info@svejeok.hr

Skip to content