Impressum

Nakladnik: Grad Rijeka, Korzo 16, HR-51000 Rijeka
Grafičko oblikovanje, razvoj i tehnička podrška: Siniša Necko
Zaštita podataka i sigurnost sustava: Danijel Antonić
Sadržajno oblikovanje: dr.sc. Kristina Dankić
Lektura: Gordana Ožbolt

Uredništvo i administracija: dr.sc. Kristina Dankić (glavni urednik) i Lea Barbarić (urednik i administrator)
Suradnici: Anđelko Botica, Anamaria Blažić, Nataša Jelenić Herega, Katarina Banov, Tamara Milovanović, Ivona Maričić Kukuljan, Ana Goleš, Iva Kirša, Mia Host

Kontakt e-mail: info@svejeok.hr

Skip to content