Kategorije
Emocije Odnosi

Pogled kroz ružičaste naočale

Kognitivna psihologija, koja se između ostaloga bavi pamćenjem, percepcijom, učenjem, kreativnosti i sličnim psihičkim procesima bitnim za ljudsko ponašanje, sugerira da naše procesiranje informacija nije ni točno ni realistično, već je karakterizirano brojnim pristranostima. Jedna je od takvih pristranosti preferencija prema pozitivnijim informacijama, karakteristična za optimizam. Optimizam podrazumijeva globalno očekivanje ili dispozicijski stav koji dovodi do precjenjivanja […]

Kategorije
Odnosi

Važnost društvenih mreža (ne govorimo o TikToku i sl.)

Uz jačanje vlastite otpornosti, stvarne društvene mreže kojima pripadamo, dakako pod uvjetom da su kvalitetne, najučinkovitiji su način kojim se štitimo od stresa i njegovih negativnih posljedica. Ako je naša komunikacija s osobama koje su nam važne zadovoljavajuća, ako s njima dijelimo zajedničke odgovornosti, ako imamo osjećaj da se brinu o nama, vole nas, cijene […]

Kategorije
Emocije Odnosi

Usijana glava

Tijekom evolucijske prošlosti naše vrste ljutnja je bila važna za preživljavanje jer je omogućavala mobilizaciju energije u kritičnim situacijama samoobrane i obrane bližnjih, ali  su u suvremeno doba njezine manifestacije više nedostatak nego prednost. Osim u rijetkim slučajevima, ljutnja i s njom povezano agresivno ponašanje gotovo uvijek znače narušavanje legalnih ili etičkih principa i uzrokuju […]

Kategorije
Emocije Odnosi

Usamljenost

Jedna od primarnih ljudskih potreba jest potreba za uspostavljanjem, održavanjem ili obnavljanjem pozitivnih afektivnih odnosa s drugim ljudima i pripadanje socijalnim grupama. Ponašanja, misli i osjećaji drugih osoba služe nam za upravljanje i kontrolu vlastita ponašanja, a često ih i internaliziramo i počinjemo smatrati vlastitima. Izgleda čak da neke trajne osobine naše ličnosti odražavaju izravan […]

Skip to content