Besplatno on-line psihološko savjetovanje za mlade

Potpuno anonimno postavi pitanje jednom od naših profesionalnih psihoterapeuta i za najviše tjedan dana dobit ćeš stručan odgovor. Grad Rijeka jamči ti potpunu diskreciju.

Piši nam ako si pod stresom, bojiš se (ne)uspjeha ili čega drugog, osjećaš se izrazito tužno, agresivno ili zabrinuto, muči te neki odnos ili si u konfliktu s drugom osobom i slično.

Sve je to O.K., ali još je više O.K. biti zadovoljan i sretan, zar ne?       

Online psihološko savjetovalište za mlade

Imaš problem ili situaciju
koji te pritišću i muče?

Napiši nam nešto o sebi i svom problemu. Nemoj se sramiti jer nitko osim tebe neće znati ništa o tome. Otvoriti se i zatražiti pomoć druge osobe nije uvijek lako, ali je često korisna odluka.

Još nekoliko pitanja o tebi...
Sva pitanja služe samo da bi ti naši stručnjaci mogli što lakše i bolje pomoći.

Naš stručni tim
profesionalnih psihologa

Naši iskusni psiholozi odgovorit će na tvoja pitanja potpuno besplatno. Najjednostavniji način da dobiješ njihov savjet jest da im se obratiš putem ovog portala, no ako želiš, možeš ih kontaktirati i izravno.

Anđelko Botica

Specijalist za psihološku pripremu sportaša s iskustvom od više od 2500 sati individualnih psihoterapijskih tretmana.

Više informacija
Anđelko Botica od 2003. vodi privatnu psihološku praksu KONTAKT koja pruža usluge psihološke pripreme sportaša, psihoterapije i medicine rada. Trenutačno je i predsjednik Stručnog razreda za psihologiju sporta i tjelesno vježbanje pri Hrvatskoj psihološkoj komori te član Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore, kao i Sekcije za psihologiju sporta i tjelesno vježbanje pri Hrvatskome psihološkom društvu.
Anamaria Blažić

Anamaria Blažić

Pomaže individualno djeci, mladima i odraslima, te parovima i obiteljima u privatnoj psihološkoj praksi Anima.

Više informacija
Anamaria Blažić radi samostalno u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi Anima u Rijeci. Pruža usluge individualne psihoterapije djeci, mladima i odraslima, a stručnjak je i za obiteljsku i partnersku terapiju. Podučava buduće psihoterapeute koji pohađaju Školu za kibernetiku i sistemsku terapiju, te sudjeluje u edukaciji pomoraca na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Kao član Društva za kibernetiku psihoterapije u mnogim je srednjim školama u Rijeci radila na razvoju životnih i komunikacijskih vještina mladih, te razvoju volonterizma.
Nataša Jelenić Herega

Nataša Jelenić Herega

Najviše radi s osobama s anksioznim i depresivnim teškoćama te niskim samopoštovanjem.

Više informacija
Nataša Jelenić Herega specijalistica je psihološkog savjetovanja i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije. Ima 27 godina radnog iskustva u obrazovanju, pružanju socijalnih usluga i sustavu civilnog društva (rad s kazneno prijavljenim mladima). U okviru privatne psihološke prakse radi i sa svima onima koji žele smanjiti negativne učinke svakodnevnog stresa i živjeti kvalitetnije.
Katarina Banov

Katarina Banov

Bavi se osnaživanjem djece i mladih za postizanje uspjeha u obrazovanju i zapošljavanju.

Više informacija
Katarina Banov zaposlena je u Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka (U.Z.O.R. Rijeka) gdje radi na osnaživanju djece i mladih za postizanje zadovoljavajućih obiteljskih i vršnjačkih odnosa, uspjeha u obrazovanju i razvoju vještina za lakši pronalazak zaposlenja. Uz to, sudjeluje u provedbi kolegija Metodologija psihologijskih istraživanja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U radu s mladima nastoji kod njih razviti kritičko i kreativno mišljenje, potaknuti njihovu radoznalost i otvorenost prema novim iskustvima.
Tamara Milovanovć

Tamara Milovanović

Zaposlena je kao psihologinja u KBC-u Rijeka i aktivna je članica Udruge Portić (Tete pričalice).

Više informacija
Tamara Milovanović zaposlena je u Zavodu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju u KBC-u Rijeka, gdje obavlja različite poslove uključujući psihodijagnostiku, psihološke tretmane i savjetovanje. Unatrag godinu dana licencirana je integrativna dječja psihoterapeutkinja. Aktivna je članica Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić u sklopu koje provodi različite projekte usmjerene radu s djecom i obitelji. Doktorandica je Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Ivona Maričić Kukuljan

Ivona Maričić Kukuljan

Bavi se prevencijom ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

Više informacija
Ivona Maričić Kukuljan zadnjih pet godina radi kao voditeljica Savjetovališta udruge Terra u kojoj provodi individualno, partnersko i obiteljsko savjetovanje i psihoterapiju, te projekte prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. Istodobno je i asistentica u Školi kibernetike i sistemske terapije, u kojoj je i završila psihoterapijsku edukaciju. Iskustvo je stjecala i u radu s oboljelima od mišićne distrofije i s drugim oblicima invaliditeta, te u okviru Psihološkog savjetovališta Sveučilišnoga savjetovališnog centra u Rijeci.
Ana Goleš

Ana Goleš

Ana Goleš senzibilizirana je i osposobljena za rad s osobama sa značajnim zdravstvenim poteškoćama.

Više informacija
Ana Goleš zaposlena je kao klinička psihologinja u KBC-u Rijeka na poslovima psihodijagnostike, savjetovanja i vođenja radionica za djecu, mlade i obitelji. Diplomski studij razvojne i edukacijske psihologije završila je u Padovi, a trenutačno je polaznica edukacije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Posebno je senzibilizirana za rad s osjetljivim populacijama, osobito s djecom i adolescentima oboljelim od raznih kroničnih bolesti, onih sa smetnjama u ponašanju ili s razvojnim poteškoćama.

Iva Kirša

Iva Kirša stručnjakinja je za pomoć u kriznim situacijama (visokostresni i traumatski događaji).

Više informacija
Iva Kirša zaposlena je u Zavodu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju KBC-a Rijeka. Pruža usluge psihodijagnostike i psiholoških tretmana djeci i adolescentima, a po potrebi i njihovim obiteljima. Pri kraju je specijalističke edukacije iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Osposobljena je za provođenje psiholoških kriznih intervencija nakon visokostresnih i potencijalno traumatskih događaja i aktivna je članica tima za psihološke krizne intervencije PGŽ.

Mia Host

Školski je psiholog i vrlo je aktivna u zajednici. Volonterski pomaže najranjivijim ljudima.

Više informacija
Mia Kovačević Host diplomirana je geštalt psihoterapeutkinja, a završila je i prvi stupanj iz bihevioralno-kognitivne terapije. Zadnjih nekoliko godina radi kao školska psihologinja u OŠ Drago Gervais, Brešca, a svoje bogato radno iskustvo stjecala je profesionalno, ali i volonterski radeći s djecom s teškoćama u razvoju, djecom s poremećajima ponašanja, roditeljima kojima treba stručna pomoć u skrbi za djecu, žrtvama nasilja te ovisnicima o alkoholu.

Sudjeluj
u istraživanju!

Anonimno sudjeluj u istraživanjima Grada Rijeke i doprinesi razvoju projekata namijenjenih mladima.

Iz svake situacije postoji izlaz

Sve je O.K.!

Iz svake situacije postoji izlaz, iako ga katkad ne vidimo. Nemoj se bojati potražiti pomoć. Traženje pomoći kada nam je potrebno, znak je zrelosti. Obrati se našim stručnjacima s povjerenjem. Sigurni smo da će ti pomoći.

Slučaj je hitan i ne možeš čekati odgovor?

Ako je slučaj iznimno hitan i ne možeš čekati na naš odgovor, a ti ili netko u tvojoj blizini nalazite se u neposrednoj opasnosti, odmah nazovi 112 ili drugu hitnu službu.

Za pomoć u svim hitnijim slučajevima možeš koristiti i besplatnu mobilnu aplikaciju Heroes Nearby koja spaja ljude koji trebaju pomoć sa zajednicom lokalnih Heroja – prijateljima, članovima obitelji, službama, a po želji i s profesionalcima te dobrim ljudima u tvojoj neposrednoj blizini.

Skip to content