Besplatno on-line psihološko savjetovanje za mlade Riječane

Potpuno anonimno postavi pitanje jednom od naših profesionalnih psihoterapeuta i za najviše tjedan dana dobit ćeš stručan odgovor. Grad Rijeka jamči ti potpunu diskreciju.

Piši nam ako si pod stresom, bojiš se (ne)uspjeha ili čega drugog, osjećaš se izrazito tužno, agresivno ili zabrinuto, muči te neki odnos ili si u konfliktu s drugom osobom i slično.

Sve je to O.K., ali još je više O.K. biti zadovoljan i sretan, zar ne?       

Online psihološko savjetovalište za mlade
Read More
Hvala Vam na odgovoru i pomoći, mislim da ću vam se opet obratiti kada budem imala neki problem.
Read More
Svaka čast na ovakvoj inicijativi na prostoru gdje se mentalno zdravlje još uvijek doživljava kao tabu-tema.
Read More
Hvala za anonimnost i posvećenost specifičnom i karakterističnom problemu, odgovor koji ste dali nije općenit, nego je upućen upravo meni.
Read More
Odgovor koji sam dobila puno mi je pomogao, pogurnuo me u pravom smjeru i danas mogu reći da je sve ok.

Imaš problem ili situaciju
koji te pritišću i muče?

Napiši nam nešto o sebi i svom problemu. Nemoj se sramiti jer nitko osim tebe neće znati ništa o tome. Otvoriti se i zatražiti pomoć druge osobe nije uvijek lako, ali je često korisna odluka.

Važno! Zbog velikog zanimanja za psihološko savjetovanje, možemo odgovoriti jedino na upite mladih iz Rijeke. 

Upitnik

Još nekoliko pitanja o tebi...
Sva pitanja služe samo da bi ti naši stručnjaci mogli što lakše i bolje pomoći.

Naš stručni tim
profesionalnih psihologa

Naši iskusni psiholozi odgovorit će na tvoja pitanja potpuno besplatno. Najjednostavniji način da dobiješ njihov savjet jest da im se obratiš putem ovog portala, no ako želiš, možeš ih kontaktirati i izravno.

Anđelko Botica

Specijalist za psihološku pripremu sportaša s više od 2500 sati iskustva individualnih psihoterapijskih tretmana.

Više informacija
Anđelko Botica od 2003. vodi privatnu psihološku praksu KONTAKT koja pruža usluge psihološke pripreme sportaša, psihoterapije i medicine rada. Trenutačno je i predsjednik Stručnog razreda za psihologiju sporta i tjelesno vježbanje pri Hrvatskoj psihološkoj komori te član Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore, kao i Sekcije za psihologiju sporta i tjelesno vježbanje pri Hrvatskome psihološkom društvu.
Anamaria Blažić

Anamaria Blažić

Pruža psihoterapijske usluge osobama svih dobi i s različitim psihološkim problemima.

Više informacija
Anamaria Blažić radi samostalno u vlastitoj privatnoj psihološkoj praksi Anima u Rijeci. Pruža usluge individualne psihoterapije djeci, mladima i odraslima, a stručnjak je i za obiteljsku i partnersku terapiju. Podučava buduće psihoterapeute koji pohađaju Školu za kibernetiku i sistemsku terapiju, te sudjeluje u edukaciji pomoraca na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Kao član Društva za kibernetiku psihoterapije u mnogim je srednjim školama u Rijeci radila na razvoju životnih i komunikacijskih vještina mladih, te razvoju volonterizma.
Nataša Jelenić Herega

Nataša Jelenić Herega

Najviše radi s osobama s anksioznim i depresivnim teškoćama te niskim samopoštovanjem.

Više informacija
Nataša Jelenić Herega specijalistica je psihološkog savjetovanja i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom Europskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije. Ima dugogodišnje radno iskustvo u području obrazovanja, pružanju socijalnih usluga i sustavu civilnog društva (rad s kazneno prijavljenim mladima). U okviru privatne psihološke prakse radi i sa svima onima koji žele smanjiti negativne učinke svakodnevnog stresa i živjeti kvalitetnije.
Sara Jurdana

Sara Jurdana

Usmjerena je na osnaživanje i razvoj potencijala osoba kojima pruža stručnu pomoć.

Više informacija
Sara Jurdana zaposlena je kao psihologinja u Zavodu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju Kliničkoga bolničkog centra Rijeka, a izravno s mladima radi u sklopu vlastitog obrta Mental Fit. Završila je više edukacija u svrhu pružanja psihološkog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja. Neke od njih su mindfulness terapija, terapija prihvaćanja i posvećenosti, a trenutačno završava edukaciju pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Savjetodavni rad doživljava kao obostrani proces otkrivanja i učenja.
Tamara Milovanovć

Tamara Milovanović

Pomaže djeci i mladima u ustanovi gdje je zaposlena kao psiholog, a vrlo aktivno i volonterski i u civilnom sektoru.

Više informacija
Tamara Milovanović zaposlena je u Zavodu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju u KBC-u Rijeka, gdje obavlja različite poslove uključujući psihodijagnostiku, psihološke tretmane i savjetovanje. Unatrag godinu dana licencirana je integrativna dječja psihoterapeutkinja. Aktivna je članica Udruge za promicanje dobrobiti djece Portić u sklopu koje provodi različite projekte usmjerene radu s djecom i obitelji. Doktorandica je Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Ivona Maričić Kukuljan

Ivona Maričić Kukuljan

Bavi se prevencijom ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

Više informacija
Ivona Maričić Kukuljan iskusna je psihologinja i psihoterapeutkinja. Voditeljica je Savjetovališta Gea Udruge Terra gdje provodi individualno, partnersko i obiteljsko savjetovanje i psihoterapiju te projekte prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja. Uz to, učiteljica je psihoterapije u Školi za kibernetiku i sistemsku terapiju. Dodatno se educira za rad s parovima prema principima emocionalno fokusirane terapije. Psihoterapiju doživljava kao kreativan proces konverzacije s ciljem da se zajednički kreira prostor povjerenja u kojemu je sve moguće. Smatra, naime, da nam je osjećaj sigurnosti nužan kako bismo se mogli prepustiti istraživanju vlastitih potreba, resursa, potencijala.
Ana Goleš

Ana Goleš

Senzibilizirana je i osposobljena za rad s osobama s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama.

Više informacija
Ana Goleš zaposlena je kao klinička psihologinja u KBC-u Zagreb na poslovima psihodijagnostike, savjetovanja i vođenja radionica za djecu, mlade i obitelji. Diplomski studij razvojne i edukacijske psihologije završila je u Padovi, a trenutačno je polaznica edukacije pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Posebno je senzibilizirana za rad s osjetljivim populacijama, osobito s djecom i adolescentima oboljelim od raznih kroničnih bolesti, onih sa smetnjama u ponašanju ili s razvojnim poteškoćama.
Iva Kirša

Iva Kirša

Stručnjakinja je za pomoć u kriznim situacijama (visokostresni i traumatski događaji).

Više informacija
Iva Kirša psihologinja je s dugogodišnjim iskustvom savjetodavnog rada s djecom, mladima i njihovim roditeljima. Dodatno je osposobljena za provođenje psiholoških kriznih intervencija nakon visokostresnih i potencijalno traumatskih događaja i aktivna je članica tima za psihološke krizne intervencije PGŽ-a. U udruzi Kolibrići vodi grupe podrške za roditelje djece koja su vitalno ugrožena i grupe roditelja čija su djeca preminula. Pri kraju je specijalističke edukacije iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Mia Host

Školski je psiholog i vrlo je aktivna u zajednici. Volonterski pomaže najranjivijim ljudima.

Više informacija
Mia Kovačević Host diplomirana je geštalt psihoterapeutkinja, a završila je i prvi stupanj iz bihevioralno-kognitivne terapije. Zadnjih nekoliko godina radi kao školska psihologinja u OŠ Drago Gervais, Brešca, a svoje bogato radno iskustvo stjecala je profesionalno, ali i volonterski radeći s djecom s teškoćama u razvoju, djecom s poremećajima ponašanja, roditeljima kojima treba stručna pomoć u skrbi za djecu, žrtvama nasilja te ovisnicima o alkoholu.
Ana Fabijan

Ana Fabijan

Ranjivim skupinama mladih pomaže pronaći nove životne mogućnosti.

Više informacija
Ana Fabijan započela je profesionalnu karijeru stažiranjem u Strojarskoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci. Trenutačno radi kao psihologinja u udruzi Uzor i pohađa Školu kibernetike i sistemske terapije. Pruža usluge individualnog savjetovanja i podrške te sudjeluje u osmišljavanju radionica osnaživanja i razvoja vještina. Posebnost, jedinstvenost i različitost ranjivih skupina s kojima radi smatra važnim resursima. Od nje se može naučiti kako kreativno razmišljati u izazovnim okolnostima, kako percipirati prilike u problemu i općenito pozitivnom stajalištu u životu.
Darija Russo Vilić

Darija Russo Vilić

Uključena je u poslove obiteljsko-pravne zaštite, vezane uz odnose roditelja i djece, te zaštite osobnih prava i dobrobiti djece i mladih.

Više informacija
Darija Russo Vilić psihologinja je s dugogodišnjim stažem na Hrvatskom zavodu za socijalni rad (prije Centar za socijalnu skrb). Uključena je u poslove obiteljsko-pravne zaštite, vezane uz odnose roditelja i djece, te zaštite osobnih prava i dobrobiti djece i mladih. Osim temeljne edukacije iz psihologije, u poslu joj dodatno pomaže završena edukacija iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije.
Tea Vehovec

Tea Vehovec

Samostalno pruža usluge psihodijagnostike, savjetovanja i terapije djeci i mladima.

Više informacija
Tea Vehovec završila je diplomski studij psihologije u Rijeci i specijalistički studij psihologije za djecu i adolescente u Leidenu, Nizozemska. Samostalno pruža usluge psihodijagnostike, savjetovanja i terapije djeci i mladima (posebno onima koji se suočavaju sa anksioznosti, napadima panike, depresivnosti). Surađuje s udrugama građana, logopedskim i psihološkim centrima te dječjim vrtićima u Rijeci i šire.
Đorić Ana

Ana Đorić

Usmjerena na profesionalno i osobno usmjeravanje i osnaživanje mladih ljudi.

Više informacija
Ana Đorić usmjerena je na profesionalno i osobno usmjeravanje i osnaživanje mladih ljudi. Nakon završetka studija psihologije stekla je licencu za mindfulness trenericu u Londonu. Trenutačno pohađa doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i istodobno se educira za kognitivno-bihevioralnu terapeutkinju. Članica je International Child Mental Health – Study Group (ICMH-SG).
Gracia Dekanić Arbanas

Gracia Dekanić Arbanas

Pomaže ljudima da postanu efikasniji u ostvarivanju svojih ciljeva te u suočavanju s teškim bolestima.

Više informacija
Gracia Dekanić Arbanas radi u Kliničkome bolničkom centru Rijeka – Klinika za ginekologiju i porodništvo i Klinika za onkologiju. Nakon završenog studija psihologije nastavila je edukaciju iz bihevioralno-kognitivne terapije te pohađala razne stručne i znanstvene skupove kako bi stekla dodatna znanja, među kojima i ona vezana za mentalno zdravlje i pružanje podrške za vrijeme kriza. Od nje možete očekivati da će vam dati korisne savjete kako efikasno postaviti i izvršiti ciljeve, raditi u timu ili javno izlagati.
Iz svake situacije postoji izlaz

Sve je O.K.!

Iz svake situacije postoji izlaz, iako ga katkad ne vidimo. Nemoj se bojati potražiti pomoć. Traženje pomoći kada nam je potrebno, znak je zrelosti. Obrati se našim stručnjacima s povjerenjem. Sigurni smo da će ti pomoći.

Slučaj je hitan i ne možeš čekati odgovor?

Ako je slučaj iznimno hitan i ne možeš čekati na naš odgovor, a ti ili netko u tvojoj blizini nalazite se u neposrednoj opasnosti, odmah nazovi 112 ili 194.  Psihološku potporu možeš zatražiti radnim danom od 9 do 16 sati i putem telefonske linije KBC-a Rijeka 091 447 8601 (za mlade i odrasle) ili 091 447 8602 (za djecu). 

Za pomoć u svim hitnijim slučajevima možeš koristiti i besplatnu mobilnu aplikaciju Qdrome (ex Heroes Nearby) koja spaja ljude koji trebaju pomoć sa zajednicom lokalnih Heroja – prijateljima, članovima obitelji, službama, a po želji i s profesionalcima te dobrim ljudima u tvojoj neposrednoj blizini.

Skip to content